Webinar „Wybór arbitrażu za granicą w Regulaminie SAKIG jako odpowiedź na sytuację w polskim sądownictwie. Korzyści, zagrożenia i kwestie praktyczne na przykładzie Niemiec”

1 grudnia 2021 r. godz. 10:00, Warszawa, Zoom.

DANE OSOBOWE

KLAUZULA INFORMACYJNA

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA z siedzibą w 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4, www.kig.pl, tel. 22-630-96-00, email: rodo@kig.pl.
  • W sprawie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z: Inspektorem Ochrony Danych na adres email: rodo@kig.pl lub pisemnie na adres siedziby Krajowej Izby Gospodarczej.
  • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu rejestracji i udziału w webinarze "Wybór arbitrażu za granicą w Regulaminie SAKIG jako odpowiedź na sytuację w polskim sądownictwie. Korzyści, zagrożenia i kwestie praktyczne na przykładzie Niemiec" na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (zgody uczestnika webinaru).
  • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty mogące wykazać się podstawą prawną z art. 6 ust. 1 RODO (podmioty współpracujące z Krajową Izbą Gospodarczą w zakresie realizacji webinaru).
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Krajową Izbę Gospodarczą do zakończenia wydarzenia.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody.
  • Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Podanie danych jest wymogiem umownym i jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi udział w wydarzeniu.